Høringssvar fra Kåre Nyhamn

Dato: 13.02.2023

Høringssvar!

Smittevrnsloven må på ingen måte forandres.N.B. Den loven vi nå har må videreføres slik som den lyder-.Det er svik mot personvernet og forandre den -.