Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 726102

Dato: 27.02.2023

Denne loven må regjeringen si nei til.