Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 291911

Dato: 11.04.2023

Jeg kjenner meg forpliktet til å fremsi min mening når det gjelder dette. Jeg tenker det er helt urimelig å fatte hastevedtak uten mer omfattende utredninger. Det er, slik jeg ser det, ikke mulig å entydig legitimere den fortidige, akutte, corana-politikken – og heller ikke å overskue effektene av den. Dersom dette er feil, vil en utredning avdekke hvorfor.

Jeg har i mitt yrkesliv merket meg div. emosjonelle skader hos elever i videregående skole. Det gjelder særlig evne (og vilje til) tillit og tilknytning, oppmerksomhet. Det kan være tilfeldig og det kan være overdrevent, men jeg tenker dette må undersøkes. Det var slik at mange lærere ble redde og tiltakene var harde – elever kan ha opplevd at de var en fare for sine omgivelser (i en sårbar alder mv.).

Så: Jeg mener det er betimelig å ta en pause, et hvileskjær og tenke seg om flere ganger. Hittil har det vær for mye frykt, og jeg tenker det er for mange åpne spørsmål, også i forhold til åpenhet og økonomiske interesser er vevet inn i dette.


Det må utredes og spesifiseres hva som regnes som såkalt almenfarlig sykdom og det må også avklares hvilken instans som skal fastsette en slik definisjon før en slik lov iverksettes. Forholdsmessighet ved en ny smettervernlov må avklares. Og altså: Utredninger av konsekvenser av fortidige smitteverntiltak (under covid 19-pandemien) foreligge først.