Høringssvar fra Jan Bernhard Loa

Dato: 30.03.2023

Vi er et demokratisk land. Jeg er for frie valg, også når det gjelder hvorvidt man vil ta vaksiner. Innføring av vaksinepass vil i praksis føre til tvangsvaksinering, og vil skape 1.- og 2. - rangs borgere. Dessuten har det vist seg at koronavaksinen likevel ikke hindrer smitte i befolkningen, stikk i mot av hva som ble fremsatt tidligere. Jeg går sterkt i mot alle forslag som vil diskriminere de som ikke vil ta vaksiner.