Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 210926

Dato: 06.04.2023

Til Stortinget,

Jeg vil med dette høringssvaret uttrykke min bekymring angående forslaget om å opprettholde forskriftshjemmel i smittevernloven § 4-3 a for å gi myndighetene mulighet til å innføre isolering, smittekarantene og begrensninger i bevegelsesfrihet ved "alvorlige" utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom. Jeg er også bekymret for forslagene om endringer i helseberedskapsloven men ikke for å sikre tilgangen til medisinsk utstyr i Norge, men nærmere innføring av tiltak som ikke er til stor nytte.

Under koronapandemien har midlertidige forskriftshjemler blitt benyttet, men det er viktig å merke seg at slike hjemler kan ha betydelige konsekvenser for enkeltmenneskers rettigheter og friheter. Ved å opprettholde slike hjemler uten en grundig vurdering av behovet og nødvendigheten av dem kan potensielt gå på bekostning av borgernes rettigheter og friheter, og bør derfor vurderes med stor forsiktighet.

Et sentralt argument mot opprettholdelse av disse forskriftshjemlene er behovet for å fremme naturlig immunitet i befolkningen. Naturlig immunitet oppnås gjennom eksponering for en sykdom og utvikling av en immunrespons, og er en viktig del av kroppens forsvarssystem. Ved å begrense bevegelsesfriheten og isolere friske individer, kan det argumenteres for at det kan hemme muligheten for å utvikle naturlig immunitet, spesielt i tilfeller der sykdommen har lav dødelighet og alvorlighetsgrad.

Det er også viktig å merke seg betydningen av et sunt immunforsvar, spesielt under pandemier og epidemier. Å fokusere på tiltak som fremmer et sterkt og sunt immunforsvar, som for eksempel riktig kosthold, fysisk aktivitet, søvn, samt tilskudd av nødvendige vitaminer og mineraler, kan bidra til å styrke befolkningens helse og motstandskraft mot smittsomme sykdommer.

Det er også viktig å ta opp spørsmålet om lekkasje av covid-viruset fra et laboratorium, og hvorfor det ble haste-godkjent vaksiner som potensielt kan ha ført til økt mutasjon av viruset. MRNA-vaksiner inneholder spike-proteinet fra covid-19, som kan fungere som en inkubasjon for mutasjon.
Det er nødvendig å undersøke grundig og transparent for å fastslå om det har vært noen mangler i håndteringen av pandemien, inkludert godkjenning av vaksiner.

Videre er det viktig å vurdere konsekvensene av å opprettholde forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven på prinsippene i grunnloven, spesielt når det gjelder individets rettigheter og friheter. Det er avgjørende å finne en balanse mellom å beskytte folkehelsen og å respektere enkeltmenneskers rettigheter og friheter, inkludert retten til personlig integritet, bevegelsesfrihet og privatliv.

Det er derfor ikke et ønske om at disse endringene skal tre i kraft.