Høringssvar fra Marina Glazkova

Dato: 28.03.2023

Forslaget strider med menneskerettigheter. Alle har rett til bevegelsesfrighet og rett til å bestemme over egen helse (fri vaksinevalg).

Jeg er imot!!!