Høringssvar fra Annikken

Dato: 11.04.2023

Jeg er IMOT forslaget.