Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 625323

Dato: 04.02.2023

Nei, jeg er imot dette.