Høringssvar fra Anne Sina Syverud

Dato: 09.03.2023

Ønsker ikke tvungen smittevern lov ved pandemi. Med andre ord nei.