Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 249145

Dato: 10.04.2023

Nei til endring og flere brudd på grunnloven og menneskerettighetene.

Håndteringen av denne såkalte pandemien var kun en måte å få slike lover inn permanent for å ha mulighet til og kontrollerer mennesker på bakgrunn av hva WHO finner ut dere må kontrollere.

Landet må styres av mennesker med kjærlighet som virkelig tenker kritisk og vet hva som foregår på alle nivåer. Sannheten må komme frem og ingen ting kan lenger hemmeligholdes. Det finnes aldri noe behov for å hemmeligholde eller forlenge og endre lover med mindre det faktisk er veldig mye å skjule.

Nei til endring og tilbakefør menneskerettighetene våre, grunnloven og demokratiet.