Høringssvar fra Gunnar Evjen

Dato: 29.03.2023

Dette er et lovforslag som vil føre oss i en totalitær retning. Folk kan i teorien sperres hjemme i egne hus basert på synsing fra politikere og leger. Apekopper ble erklært som en allmennfarlig sykdom. Med dette lovforslaget kunne man tvunget folk til å holde seg hjemme på grunn av apekopper. Noe som er absurd. Smittevern er viktig, men ikke for enhver pris.