Høringssvar fra Birgit Ellinor Jensen

Dato: 11.04.2023

Jeg protesrerer på alt som strider mot vår Grunnlov. Jeg er derfor imot dette forslaget. Det skulle aldri vært fremmet.