Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 358152

Dato: 11.04.2023

Forslaget nedstemmes.