Høringssvar fra Geir Jakobsen

Dato: 11.04.2023

Jeg anser dette for å være brudd på menneskerettighetene.