Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 117221

Dato: 03.03.2023

Jeg godtar ikke at det gjøres mulig ved alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom å gi forskrifter om isolering, smittekarantene og andre begrensninger i bevegelsesfrihet på visse vilkår