Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 245810

Dato: 10.04.2023

Det bør absolutt ikke bli noen endring i strengere retning i smittevernloven.

Dette begynner å bli mistenkelig.