Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 236830

Dato: 10.04.2023

Som en fornuftig stemme allerede har sagt:

NEI TIL World Economic Forum AGENDA 2030!!!

Dette er ren skjær galskap!

Dette er veien å gå om vi ønsker et overvåkningsamfunn der en ikke lenger har frihets til å bevege seg fritt, yttringsfrihet, privatliv innen for egne vegger, frihet til å velge hva som skal inn i kroppen.

Ja til Grunnloven §92 som sikrer oss menneskerettigheter, §98 Som sikrer likhet for loven, og §106 som gir oss full bevegelsesfrihet i Norge.

Ja Nuremberg Kodene som ble utarbeidet etter andre verdenskrig NETTOPP pga det de ønsker å gjøre til lov nå!

Hvis dette skjer er demokratiet dødt :(

PÅ TIDE Å VÅKNE NORGE, DETTE ER IKKE DET MILORG KJEMPET FOR OG IKKE ET NORGE VI ØNSKE Å LEVE I!

Her burde det gjøres en kraftig oppvask!!