Høringssvar fra Tone Aarvik

Dato: 10.04.2023

Hei

jeg er helt i mot mer inngripen av folket. Menneskhetsloven, Grunnloven. Folket er den øverste makt.