Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 378722

Dato: 11.04.2023

Jeg ønsker ikke endringer i smittevernloven og sier nei til endringer av denne.

Å sikre medisinsk utstyr høres fornuftig ut, i tillegg til å ta vare på og ha nok helsepersonell og plasser.