Høringssvar fra Svein Hauge

Dato: 19.02.2023

NEI, NEI, NEI, NEI, NEI, NEI, NEI, NEI, NEI OG ATTER NEI.

Siden starten på 2020 har vi hatt noen eksepsjonelt milde influensasesonger og koronavirus har alltid vært en del av "influensamixen".

Lovverket vi har hatt siden lenge før 2020 er rikelig godt nok til å håndtere reelle epidemier men slik de styrende myndigheter har oppført seg i den såkalte "pandemien" har de VIST at de ikke er voksne nok til å håndtere slike ting.

Fagfolk verden over har, helt siden midten av 2020, lagt fram faglige vurderinger som sier at der ikke har skjedd noe stort smittemessig i verden og nå, med fasiten på bordet, ser vi med all mulig tydelighet at de hadde helt rett. Viktig å legge vekt på fagfolk og ikke synserene/politikere som kaller seg "fagfolk".

Hele "pandemien" har foregått i media og fagfolk verden over har blitt effektivt sensurert i alle medier. I disse dager er det spesielt Twitter som er i vinden der de, med sin ukvalifiserte synsing, overstyrer og sensurerer den faglige eliten i verden. At verdens faglige elite, med utdannelse fra de største og mest prestisjetunge universitet i verden, blir 100% sensurert i både elektroniske og tradisjonelle media er det VIRKELIGE problemet vi sliter med.

I ettertid, med fasiten på bordet, ser vi med all mulig tydelighet at Covid-19 IKKE har vært noe spesielt å snakke om men utrullingen av en eksperimentell, hasteutviklet "vaksine" rett og slett dreper folk (og vi har enda ikke sett noe som helst av langtidsvirkningene av en eksperimentell injeksjon). Husk Nuremberg koden. Styrende myndigheter og helsevesen helt ned til legestanden har alle blod på hendene...

Våre styrende myndigheter VET jo selvsagt alt dette og det ser vi tydelig siden flere regjeringsmedlemmer ikke bryr seg om gjeldende regelverk og gjentatte ganger blir "tatt med buksene nede"... En skulle jo nesten tro at Regjeringen hadde en annen "Agenda" enn landets og folkets beste...

Vi har en grunnlov som gir folket rettigheter. Det er godt vi IKKE er medlem av EU (ref. 2 folkeavstemminger) slik at vi slipper å avgi suverenitet til overnasjonale korrupte og diktatoriske organisasjoner og det er på høy tid å bli kvitt EØS-avtalen mens vi enda har kontroll over landet vårt.