Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 130192

Dato: 05.03.2023

Det er en meget dårlig ide å formalisere tilsidesettelser av grunnlovsfestede og menneskerettslig forankrede rettigheter og gi regjeringen tilgang til å fratre sin funksjon til fordel for Helsedirektoratet og WHO. Vi har meget dårlig erfaring med de nærmest diktatoriske og lovløse tiltak som ble innført av Solberg-regjeringen 12/3-2020, og det som foreslås her er å gi friksjonsfri tilgang på tilsvarende og værre tiltak enn dem vi har sett under covid-19 pandemien. At det i det hele tatt blir foreslått er for meg ubegripelig, og kan ikke tolkes som annet enn forberedelse for innførelse av helsediktatur med første anledning. Det ser ut som om man ser på helseresponsen på covid-19 pandemien som en suksess, mens det i virkelighetens verden var et kupp, og en prøvekjøring av diktatur og fravristelse av alle rettigheter og demokratiske kjøreregler for alle norske borgere. Selve forslaget er skandaløst, og beskriver hvordan man rett og slett nekter å lære en leksjon av den pandemien vi nettop har vært igjennom, og som fortsatt ikke er over, idet man ikke har skrinlagt ideen om innføring av covidpasset. Covidpasset har intet faglig grunnlag, men man nekter altså å skrinlegge pass for en vaksine man nå vet er virkningsløs bortsett fra de alvorlige bivirkningene. Man kan innføre tvangsvaksinering av befolkningen med genterapeutiske, eksperimentelle vaksiner med helt ødeleggende konsekvenser. Slik kan man selvfølgelig ikke ha det, og dette forslaget må legges vekk for alltid.