Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 174535

Dato: 28.03.2023

Det er nå på det rene at de svært inngripende tiltakene myndighetene innførte under korona pandemien både var unødvendige og heller ikke reddet noen liv. Det bør derfor ikke lovfestes at noe lignende kan gjennomføres uten at Stortinget vedtar dette dersom behovet oppstår, men ikke uten en ryddig og tilstrekkelig langvarig prosess.