Høringssvar fra Karl Sigurd Berge

Dato: 24.02.2023

Det forefinnes per i dag ingen dokumentert helsefaglig begrunnelse for at den typen isolering og innskrenkinger av bevegelsesfriheten som den vil ha, vil ha noen som helst betydning for å hindre spredninga av et virus i luftveiene.

International Journal of Environmental Research and Public Health publiserte nylig en studie som fant at nedstengningene var dødelige. Faktisk var nedstengningene 20 ganger mer dødelige enn COVID. Nedstengningene var et menneskelig masseeksperiment. Det var ingen bevis som indikerte at denne metoden ville være effektiv. Vi så virkningen som nedstengningene hadde på den globale økonomien, og virkningene på menneskesinnet begynner først nå å komme frem i lyset.

Forslaget må avslås med grunnlag i grunnlovens bestemmelser vedrørende bevegelsesfrihet og menneskerettigheter.