Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 282493

Dato: 07.02.2023

Jeg er sterkt imot dette forslaget.