Høringssvar fra Viggo Jordahl

Dato: 05.03.2023

Lovendringen som er foreslått utfordrer menneskerettigheter som Norge har ratifisert. Vi skal ha friheter som er sikret gjennom Grunnloven, Nurbergkondeksen og Helsingforserklæringen.