Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 107269

Dato: 03.03.2023

Eg er i mot dette lovforslaget. Ønsker ikkje ein slik smittverns lovforslag. Eg vil ikkje ha isolering.