Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 380429

Dato: 11.04.2023

Protest. Dette er i høgste grad udemokratisk.