Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 963340

Dato: 02.03.2023

Nei til endring av smittevernloven i Norge!