Høringssvar fra I.F., Bergen

Dato: 06.02.2023

Kopi fra nettstedet steigan.no:

«Nulltoleranse for feil oppførsel»

Regjeringa vil altså gi fra seg makt til det ikke-valgte WHO slik at de kan vise «nulltoleranse for feil oppførsel». Hva er dette for noe? Har Ap og Senterpartiet en mal for hva som er «feil oppførsel» og hva det vil si å ha «nulltoleranse» overfor denne? Når ble dette lagt fram for det norske folk? Når ble det diskutert i Stortinget? Står det noe sted i Norges lover?

WHO vil ha overnasjonal makt og sette nasjonalt sjølstyre til side

På WHOs møte i Genève 22. – 28. mai skal medlemslandene behandle et forslag til en ny traktat som gir WHO totalitære myndigheter. Vi spådde 22. mai at helseminister Kjerkol ville stemme for. Vi var dessverre sannspådd. Ikke bare vil hun stemme for, uten å ha fått noe mandat fra norske velgere eller det norske Stortinget til å gjøre det, men hun gjør det med stående applaus".

NEI TAKK TIL DENNE WHO-LAKEIENS TOTALITÆRE DRØMMER!