Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 270279

Dato: 06.02.2023

Jeg vil ikke at loven skal endres!