Høringssvar fra Tone D

Dato: 11.04.2023

Den Norske regjering og ledende norske politikere har tydeligvis fortsatt et ønske om at Norge ikke lenger skal være et demokratisk land hvor befolkningen har grunnleggende menneskerettigheter, som feks autonomi over eget liv og egen kropp.
Den Norske regjering ønsker tydeligvis kommunistiske tilstander på lik linje med Kina. Jeg er sterkt i mot regjeringens forslag ift smittevern, og jeg håper dere som sitter og fremmer slike forslag snart våkner opp og ser den urett dere foreslår mot Norge og den norske befolkning.
Skam dere.