Høringssvar fra Oddveig Frimannslund

Dato: 11.04.2023

Uansett, skal vi ikkje ha tvangsvaksinering og vajsinasjonspass. Vi er frie mennesker og skal sjøl bestemme over vår kropp og våre liv. Jamfør Nürnbergkondexen. Og WHO skal ikkje bestemme i Norge. Det klarer vi utmerket godt sjøl, dersom vi får dei rette på Stortinget som ikkje ligg under FN.