Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 201037

Dato: 31.03.2023

Eg er imot at WHOs traktat skal bestemme over det norske folk si helse. Kva har vi norske politikere og byråkrater til dersom de ikke er istand til å ta avgjørelser som gagner det norske folk. Vi er eit liksom demokrati som sier at alle kan fritt få bestemme over sin egen helse, men under det som ble kalt pandemi, var det mye tvang om nedstengninger , vaksinepåbud og isolasjon. Mangen har fått redusert livskvalitet pga alle restriksjonene som ble innført. Vi har alle et selvstendig ansvar over vår helse uten at det skal vere myndigheter som bruker media for å skremme folk til å ta valg på propagandisk vis. Eg meiner det norske folk må få ha friheten til å velge sine liv, ikke et stort ikkevalgt organ som WHO som blir påvirket av finansielle giganter som den farmasøytiske industri.