Høringssvar fra Randi Seim

Dato: 27.02.2023

NEI! Vi må ikke forhaste oss med å avvikle rettsstaten til fordel for et rigid smittevernregime og overgi mer styring og kontroll til flere kyniske aktører.