Høringssvar fra Tor Vidar Dønnessen

Dato: 11.04.2023

Forslaget må avvises fordi det bryter med Grunnloven.

Forslaget må avvises fordi det bryter med Menneskerettighetene.

Forslaget må avvises fordi tilleggsprotokollene fra 1950- og 1960- tallet ikke kan avvikle innbyggernes rettigheter