Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 285720

Dato: 11.04.2023

Forholdene er forbundet med kunnskapsgrunnlaget som skal vise effekt og skadevirkninger av tiltaket, måten smittevernloven har blitt benyttet på av helsemyndighetene under covid-19 pandemien. Og måten departementet forsøker å begrunne nødvendigheten av denne endringen på.