Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 171229

Dato: 06.02.2023

Nedstengingene, maskepåbudene, og presset på å få oss til å bli injisert med Pfizer's "vaksine" er ett av de verste overgrepene som er begått mot den norske befolkningen. Regjeringen må gjerne gi råd og anbefalinger, men ingen flere påbud, ingen flere restriksjoner. Et diktatur "til vårt eget beste" er fortsatt et diktatur.