Høringssvar fra Trude

Dato: 04.03.2023

Nei!

og spark samtlge norske politikere!