Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 373437

Dato: 11.04.2023

Dette støtter jeg ikke!