Høringssvar fra EDI P. Dahl

Dato: 10.04.2023

NEI til forslaget! Dette er et grusomt forslag som legger til rette for lover og forskrifter som strider mot menneskerettighetene og lar byråkrater med inspirasjon/ råd og til og med diktat fra WHO bestemme hva Norge skal gjøre i en pandemisituasjon. Den kan frata borgerne frihet og pålegge dem å ta vaksine. Det er slutten på demokratiet og vi må IKKE la WHO få myndighet til å bestemme. Dette forlaget legger til rette for å la stadig mer bestemmes av WHO! Det vil vi ha oss frabedt!