Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 316343

Dato: 11.04.2023

Jeg sier nei til dette forslaget. Vi har vært igjennom en pandemi som har vært et skrekkeksempel på misbruk av makt. Mennesker har vært tvunget til å gå med masker som ikke virker, presset til å ta en eksperimentell vaksine som har skapt massive bivirkninger og familier/venner har blitt truet med bøter om de møttes.

Regjeringens oppgave er å få best mulig oversikt og gi råd til folket, ikke å styre med tvang.

Jeg er enig med organisasjonen FOLKESTYRET som er dypt bekymret for regjeringens forslag til endringer i smittevernloven og protesterer på vegne av befolkningen og folkestyret i Norge. Demokratiske prinsipper for et ekte folkestyre som vist nedenfor overholdes ikke i forslaget:

- Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn

- Mennesket har eiendomsrett og forvalter fellesskapet sammen

- Menneskets behov som ivaretas av samfunnet tilpasses individuelt

- Den demokratiske makten har sitt sete hos individet

- Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform

- Myndighetene er underlagt folket

- Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet

- Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres

- Rettighetene til naturressursene eies av folket og kan ikke selges til andre

- Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes