Høringssvar fra Thomas

Dato: 11.04.2023

DETTE STRIDER MOT DEN NORSKE GRUNNLOVEN!!!