Høringssvar fra Lena Ryhagen

Dato: 11.04.2023

Jeg godtar ikke at dagens smittevernlov skal endres. Jeg vil ha retten til å bestemme over egen kropp.