Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 363148

Dato: 11.04.2023

Jeg tar avstand fra at dette forslaget skal opp til videre høring. Jeg er redd vi beveger oss bort fra demokratiske verdier og at den enkeltes frihet blir tatt fra oss. Dette ser jeg på som en svært uheldig utvikling ! Et sterkt nei til dette !