Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 300913

Dato: 11.04.2023

Jeg ønsker ikke en enda strengere smittevernlov.

Den vil gå utover våre demokratiske rettigheter nedfelt i Norges grunnlov, samt i Menneskerettighetene.