Høringssvar fra Norsk Rettsmedisinsk Forening

Dato: 01.11.2021

Norsk Rettsmedisinsk Forening ser positivt på at skjult personforfølgelse kriminaliseres og at det strafferettslige vernet mot krenkende fotografering og filming styrkes. Vi støtter forslaget.