Høringssvar fra Kriminalomsorgsdirektoratet

Dato: 10.12.2021

Høringssvar fra Kriminalomsorgsdirektoratet følger vedlagt.

Vedlegg