Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 029922

Dato: 14.09.2021

Hei!
Vedr lovforslag angånde stalking og personforfølgelse:

Jeg ønsker å sette dette forslaget litt i perspektiv.

Jeg, min far, min søster, min fars tre nære venner er alle anmeldt falskt
for stalking og personforfølgelse av en i familien. Hele tre ganger er vi anmeldt til politiet og sakene er nå omsider henlagt som intet kriminelt forhold.

Det viser seg at vedkommende som har sittet i sentral stilling med mye makt, lider av paranoid psykose - der vedkommendes oppfatning av virkeligheten på visse punkter som følelsen av å bli forfulgt, filmet og fotografert i skjul - ikke stemmer overens med virkeligheten.

Vedkommende fungerer bra i jobb og hverdagsliv, men lider av disse tvanstankene - som for oss som er offre og uskyldige er en stor belastning å bli anmeldt for. Selv har jeg tre barn og har aldri gjort noe ulovlig i det hele tatt, men det har tatt 1.5 år å bevise at jeg ikke er stalker, men har en paranoid psykotisk i familien på noen områder.
Det er tøfft å få brev i posten fra politiet om anmeldelse for personforfølgelse - når dette er vanskelig å motbevise og ikke sant.

Jeg ber Justisdepartementet ta høyde for andre sider ved dette med " stalking" som var et helt nytt begrep for meg inntil det dukket opp i tre falske anmeldelser.

Se her på kjennetegn:

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/andre-psykoser/paranoid-psykose/?page=4

Min intensjon med dette innspillet er å belyse temaet fra flere sider,

Vennlig hilsen

Anonym kilde som har blitt anklaget for dette falskt.

Vedlegg