Høringssvar fra Borgarting lagmannsrett

Dato: 10.12.2021

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Borgarting lagmannsrett.

Vedlegg