Høringssvar fra Norges Høyesterett

Dato: 07.12.2021

Høyesterett kommer ikke til å avgi høringsuttalelse.